Úvod

Interaktivní prohlížeč dat Registru tuberkulózy (RTBC) je nový webový nástroj, který odborné i laické veřejnosti umožňuje získat přehled o stavu onemocnění tuberkulózou nebo jinou mykobakteriózou z různých pohledů. V současné chvíli nástroj zpřístupňuje data za období 2000–2022, která vycházejí z údajů v Registru tuberkulózy platných k datu 26. 7. 2023.

Kromě Registru tuberkulózy (RTBC) prohlížeč částečně čerpá také z publikací „Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice“ a „Tuberkulóza a respirační nemoci“, vydávaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR).

Prostřednictvím nabídky analýz s různými nastaveními filtrů lze získat několik typů výstupů, které mohou následně sloužit jako podklady pro hodnocení epidemiologické situace v ČR. Všechny analýzy jsou dostupné v rozmezí roků 2000–2022, s výjimkou analýzy Výsledek léčby (2014–2021) a Citlivost na antituberkulotika (2001–2022). Jsou-li výstupem analýzy relativní počty (%), pak se jedná o procenta z celkového počtu hlášených případů podle použitých filtrů. Případy je možné dále filtrovat jak podle základních demografických charakteristik, tak podle vybraných klinických parametrů, kromě analýz Výsledek léčby a Citlivost na antituberkulotika, kde je třídění možné pouze podle roku hlášení. Dostupné filtry lze mezi sebou libovolně kombinovat, s výjimkou Typu onemocnění, Lokalizace TBC, Etiologického agens a Mykobakteriologického vyšetření, kde současná filtrace není z technických důvodů možná. Při filtraci na základě jednoho z těchto ukazatelů dochází k automatickému vyprázdnění některých dalších filtrů, o čemž uživatele předem informují poznámky u všech relevantních ukazatelů ve filtračním panelu.

Spuštění nástroje předcházela řada měsíců zkušebního provozu a několik připomínkových kol, avšak velice oceníme jakoukoli další zpětnou vazbu přímo od uživatelů, obzvláště v případě, že objeví chyby či jiné nedostatky. Podněty k vylepšení, poznámky či komentáře k interaktivnímu prohlížeči dat RTBC posílejte prosím na adresu vladimir.bartunek@uzis.cz.