Vyberte analýzu

Časové trendy – případy

Výstup této analýzy zobrazí uživateli časovou řadu zjištěných případů tuberkulózy nebo jiné mykobakteriózy, které byly nahlášeny do RTBC za roky 2000–2020. Pomocí záložek je možné přepnout na znázornění v rámci krajů ČR, tabelární přehledy pro ČR i pro jednotlivé kraje a kartogram. Výsledky je možné dále filtrovat pomocí vybraných parametrů z panelu „Filtrace“.

Časové trendy – úmrtí na TBC

Výstup této analýzy zobrazí uživateli časovou řadu úmrtí na tuberkulózu hlášených do RTBC za roky 2000–2020. Pomocí záložek je možné přepnout na znázornění v rámci krajů ČR, tabelární přehledy pro ČR i pro jednotlivé kraje a kartogram. Výsledky je možné dále filtrovat pomocí vybraných parametrů z panelu „Filtrace“.

Věkové rozložení

Výstup této analýzy poskytne uživateli grafický pohled na stáří osob nahlášených do RTBC mezi roky 2000–2020 pro tuberkulózu nebo jinou mykobakteriózu, a to po 5letých věkových kategoriích. Pomocí záložek je možné přepnout na znázornění v rámci krajů ČR a na tabelární přehledy pro ČR i pro jednotlivé kraje. Výsledky je možné dále filtrovat pomocí vybraných parametrů z panelu „Filtrace“. Relativní počty (%) jsou počítány z celkového počtu hlášených případů podle použitých filtrů.

Země narození

Výstup této analýzy poskytne uživateli informace o zemi původu osob nahlášených do RTBC mezi roky 2000–2020 pro tuberkulózu nebo jinou mykobakteriózu. Pomocí záložek je možné přepnout na znázornění v rámci krajů ČR a na tabelární přehledy pro ČR i pro jednotlivé kraje. Výsledky je možné dále filtrovat pomocí vybraných parametrů z panelu „Filtrace“. Relativní počty (%) jsou počítány z celkového počtu hlášených případů podle použitých filtrů.

Diagnóza MKN

Výstup této analýzy ukáže uživateli četnosti čtyřmístných diagnóz dle kódování MKN (A150–A199, A310–A319) u zjištěných případů tuberkulózy nebo jiné mykobakteriózy nahlášených do RTBC za roky 2000–2020. Pomocí záložek je možné přepnout na znázornění v rámci krajů ČR a na tabelární přehledy pro ČR i pro jednotlivé kraje. Výsledky je možné dále filtrovat pomocí vybraných parametrů z panelu „Filtrace“. Relativní počty (%) jsou počítány z celkového počtu hlášených případů podle použitých filtrů.

Podíl dříve léčených

Výstup této analýzy poskytne uživateli přehled o podílu případů hlášených do RTBC pro tuberkulózu nebo jinou mykobakteriózu mezi roky 2000–2020, u kterých již v minulosti proběhla léčba antituberkulotiky. Pomocí záložek je možné přepnout na znázornění v rámci krajů ČR, tabelární přehledy pro ČR i pro jednotlivé kraje a kartogram. Výsledky je možné dále filtrovat pomocí vybraných parametrů z panelu „Filtrace“. Relativní počty (%) jsou počítány z celkového počtu hlášených případů podle použitých filtrů.

Mykobakteriologické vyšetření

Výstup této analýzy umožní uživateli srovnat celkové počty případů tuberkulózy hlášených do RTBC za roky 2000–2020 s počty případů tuberkulózy podle možných výsledků mykobakteriologického vyšetření – TBC kultivačně pozitivní, TBC kultivačně pozitivní ze sputa (nebo LV) a TBC mikroskopicky pozitivní ze sputa. Pomocí záložek je možné přepnout na znázornění v rámci krajů ČR a na tabelární přehledy pro ČR i pro jednotlivé kraje. Výsledky je možné dále filtrovat pomocí vybraných parametrů z panelu „Filtrace“. Relativní počty (%) jsou počítány z celkového počtu hlášených případů podle použitých filtrů.

Výsledek léčby

Výstup této analýzy poskytne uživateli přehled o hodnocení léčby antituberkulotiky 12 měsíců od jejího zahájení, a to pouze pro případy všech TBC a TBC nově zjištěných ze sputa (nebo laryngeálního výtěru) hlášených do RTBC za roky 2014–2019. Pomocí záložek je možné přepnout na znázornění v rámci krajů ČR a na tabelární přehledy pro ČR i pro jednotlivé kraje. Výsledky je možné filtrovat pouze podle roku hlášení. Relativní počty (%) jsou počítány z celkového počtu hlášených případů podle použitých filtrů.

Citlivost na antituberkulotika

Výstup této analýzy zobrazí uživateli tabelární přehled případů hlášených do RTBC za roky 2001–2020 podle citlivosti na 5 druhů antituberkulotik, a to ve čtyřech kategoriích – jakákoli rezistence, monorezistence, multirezistence a polyrezistence. Výsledky je možné filtrovat pouze podle roku hlášení. Relativní počty (%) jsou počítány z celkového počtu hlášených případů podle použitých filtrů.